Generalforsamling

Vær opmærksom på, at der afholdes generalforsamling den 14. april 2018.

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på den kommende generalforsamling, skal de ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2018.