Generalforsamling 2020

Det er besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen til lørdag den 24. oktober 2020 på baggrund af forbuddet mod større forsamlinger pga. Covid-19.

Samtidig forlænges fristen til indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen til den 1. juli 2020.