Dayz reservationsskema

Dayz har som en service og efter formidlingsbestemmelserne udsendt et reservationsskema, således at alle ejere har mulighed for med sikkerhed, at reservere egen lejlighed inden ny sæsonstart i bestemte perioder af 2013. Som hidtil er det frivilligt for ejerne at benytte skemaet. Der kan som hidtil bestilles løbende efter sæsonstart i ledige perioder. Booking i ugerne 26 – 32 kan ikke foretages on-line. Det skal ske på reservationsskemaet eller via receptionen.