Ekstraordinær generalforsamling

Kære ejere

Tiden nærmer sig for vores ekstraordinære generalforsamling lørdag den 4. maj i Multihallen på Grønhøj Strand. Vi vil fra bestyrelsens side stærkt opfordre til, at man som ejer tager stilling og deltager i afstemningen, enten ved fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt.

Udfyldte og underskrevne fuldmagter fremsendes gerne inden 1. maj:

- pr.mail til: tennajeppesen@mail.dk

- pr. brev til: Tenna Jeppesen, Ribe Landevej 76b, 7100 Vejle

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opkrævninger fra 2012 fortsætter

Da vi endnu ikke har godkendte budgetter på plads for 2013 for hverken Forsyningsvirksomheden eller Ejerforeningen fortsætter opkrævningerne fra 2012. Når vi får endelige budgetter på plads for 2013 vil der blive foretaget modregning af allerede indbetalte beløb.  

På bestyrelsens vegne
Tenna Jeppesen