Orientering fra bestyrelsen

Som omtalt i indkaldelsen til generalforsamlingen afholdes forinden et orienteringsmøde om gældssituationen. Ved denne orientering vil vor advokat, Kim Bønlykke Christensen, foretage en grundig gennemgang af feriecenterets økonomiske og juridiske situation, herunder hvordan vi som ejere er stillet. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål. På mødet vil der blive redegjort for den løsning som advokaterne og bestyrelsen anser for at være den mest optimale i den givne situation.

Vi har gennem længere tid drøftet løsninger med vore finansieringspartnere, Skjern Bank og Nordjysk Lånefond, og ville gerne kunne give jer en forhåndsinformation om indholdet, men vi kender ikke udfaldet af de afsluttende drøftelser. Det er vore advokaters anbefaling, at der ikke meldes noget ud før der foreligger en afklaring og måske først på orienteringsmødet. Den anbefaling har vi valgt at følge. Vi ser frem til, at kunne give jer en grundig information den 13. april og håber i mellemtiden på jeres forståelse for, at vi i fællesskabets interesse måske ikke kan give indholdsinformationer forinden.

På selve generalforsamlingen vil de store linjer i gældssitationen blive omtalt og drøftet og ejerne skal tage stilling til forhold om feriecenterets fremtid. Vor advokat vil også være til stede under generalforsamlingen , hvor han vil være bisidder for dirigenten. Advokaten vil stå til rådighed for eventuelle juridiske spørgsmål under generalforsamlingen.

Bestyrelsen