Status på gældssituationen pr. 22. november 2012

Som tidligere oplyst arbejdes der med forskellige løsningsmuligheder i forhold til vores gældssituation. Generalforsamlingsbeslutningen af 7. september lader sig ikke umiddelbart gennemføre, hvilket har været medvirkende til, at andre løsningsmuligheder skal bringes i spil. Dette er en kompliceret proces, som vi lige siden seneste generalforsamling har arbejdet intens med. Status lige nu er, at vi er i dialog med finansieringspartnere om at finde en samlet løsning, der under alle omstændigheder vil udløse en ejerindbetaling. Vi kender endnu ikke beløbet og tidshorisonten. Det er forventningen, at beløbet ikke vil overstige det på generalforsamlingen besluttede.

Vi har stor forståelse for, hvis ejerne er blevet lidt utålmodige og gerne vil have en afklaring. I skal vide, at det er et kompliceret juridisk foretagende, der er etableret på Grønhøj Feriecenter. Desværre har det således været nødvendigt (og vil være det en tid endnu), at bruge ressourcer på opklaring og afklaring af en række forhold af juridisk og økonomisk karakter. I den sidste ende tjener det os alle bedst, at forholdene bliver undersøgt til bunds inden vi tager store beslutninger om centerets fremtid.

I samarbejde med vore advokater arbejder vi videre med at finde den bedst mulige løsning for ejerkredsen og informerer jer igen så snart det er muligt.

På bestyrelsens vegne

Kay Klitgaard, Tenna Jeppesen og Lars Rye

Den årlige hovedrengøring

2012 går på hæld, og tiden er derfor kommet til at planlægge den årlige hovedrengøring.

I henhold til Managementaftalens § 2, stk. C er vi som ejer forpligtet til at foretage hovedrengøring mindst en gang årligt.

I de forløbne måneder har vi haft mange gæster i vores ferielejligheder, så lejlighederne trænger til en gang hovedrengøring inden den nye sæson starter.

Vi har fra bestyrelsens side valgt, at hovedrengøringen skal foretages inden påske 2013.

I skal nu beslutte, om I selv vil stå for hovedrengøringen eller købe ydelsen af Dayz Grønhøj Strand. Vi kan i denne forbindelse oplyse, at prisen for en hovedrengøring i vinterhalvåret 2012/2013 er kr. 2.500 inkl. moms.

Hvis I ønsker at købe ydelsen af Dayz Grønhøj Strand bedes I henvende jer til receptionen på tlf. 98883222 eller info@dayzgronhoj.dk. Betalingen vil blive fratrukket i kommende ejerafregninger.

Venligst vær opmærksom på, at manglende hovedrengøring af ferielejlighederne vil få konsekvenser for den fremtidige udlejning. Der vil fra bestyrelsens side blive udført stikprøvekontrol af foretaget hovedrengøring efter påske.

Klik her for hovedrengøringsbeskrivelsen for hovedrengøring af en lejlighed

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Benyttelse af multihal i lukkeperioden

Det er aftalt med Ib/Dayz, at multihallen som en forsøgsordning åbnes for ejerne i lukkeperioden 10. december 2012 til åbning af centret 25. januar 2013. Hallen åbnes alene med husnøglen, idet den ekstra låseanordning frakobles.

Det betyder at hallen i denne periode er under ejernes ansvar og regning. Husk derfor altid at smække låsen efter dig og luk ikke personer uden nøgle/uvedkommende ind i hallen.

Dayz reservationsskema

Dayz har som en service og efter formidlingsbestemmelserne udsendt et reservationsskema, således at alle ejere har mulighed for med sikkerhed, at reservere egen lejlighed inden ny sæsonstart i bestemte perioder af 2013. Som hidtil er det frivilligt for ejerne at benytte skemaet. Der kan som hidtil bestilles løbende efter sæsonstart i ledige perioder. Booking i ugerne 26 – 32 kan ikke foretages on-line. Det skal ske på reservationsskemaet eller via receptionen.

Opfordring til at gennemgå lejligheden

Så nærmer 2012 sin afslutning og dermed kommer lukkeperioden.
Vi har efterhånden rigtig mange flotte lejligheder i feriecentret. Desværre har vi også enkelte lejligheder, som ikke lever op til det nutidige krav, som stilles fra vores lejere. Dayz Grønhøj Strand oplever derfor gentagne problemer med udlejning af nogle af lejlighederne, især til grupper.

I den forbindelse vil vi fra bestyrelsens side gerne anbefale, at man benytter denne periode til at gennemgå sin lejlighed. Lejlighederne skal benyttes til udlejning og med det udlejningsmarked, der er i dag stilles der stadig større krav til standarden.

Klik her for at læse om bestyrelsens forslag til forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, der vil højne standarden i lejligheden