Gældsundersøgelse fortsat

Som meddelt de fremmødte på arbejdsdagen i Grønhøj lørdag, den 27. d.m. er vore advokater Hjulmand og Kaptain i fuld gang med en tilbundsgående undersøgelse af Ejerforeningens og Forsyningsselskabets organisation og de juridiske forhold heri, samt en undersøgelse af, om der kunne være andre muligheder vedrørende gælden.

Medejer Lars Rye er som tidligere nævnt centralt placeret i arbejdet sammen med bestyrelsen i øvrigt.

I må således væbne jer med tålmodighed lidt endnu. Der arbejdes på højtryk, og der kommer en udmelding på hjemmesiden eller pr. brev så snart der er væsentligt nyt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Ejerlejlighedsforeningen Feriecenter Grønhøj Strand

Gældsundersøgelse Grønhøj

Bestyrelsen og advokaterne arbejder fortløbende på at finde en optimal løsning på forsynings-selskabet gæld. Vi giver en statusorientering på arbejdsdagen 27.10.2012.
I forbindelse hermed lægges der også en orientering på vores hjemmeside

Med venlig hilsen
Kay Klitgaard

Sommerhusstatus

Med hensyn til sommerhusstatus, så er den som følger:
Jens og jeg har på vegne af ejerforeningen haft dialog med Jammerbugt Kommune mht. status ændring, og der er indgivet skriftlig ansøgning om samme.

Vores statusændring var på kommunalbestyrelsesmøde d. 20/9, og der kom man frem til at dette skal behandles i 4 forskellige udvalg, hvorefter det skal i høring i 8 uger for derefter, at skulle behandles i Naturklagenævnet. Dette forventes at ske her hen over efteråret og tidlig forår 2013. Hvorfor man gør dette er givetvis for ikke at beslutte noget som evt. kan "ramme" kommunen. Det forventes herefter, at vi med dette kan få statusændring omkring sidste halvdel af 2013.

Det skal nævnes at Jammerbugt kommune er meget positiv over vort ønske om statusændring. Som man kan se er det en meget langsommelig proces, men vi kan kun afvente denne proces. Vi i bestyrelsen for ejerforeningen skal her i efteråret have møde med Jammerbugt Kommune hvor vi bl.a. skal drøfte betingelserne for statusændring.

Håber dette er fyldestgørende, skulle i eventuelt have spørgsmål er i meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Lars Aamand
Stigevej 304, Stige
5270 Odense N
Tlf.: 60 35 34 06